Polityka Prywatności

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności

 

Sposób pozyskiwania danych:

Dane pozyskiwane są:

 1. w sposób dobrowolny przez użytkownika strony internetowej, poprzez podanie ich podczas składania zamówienia oraz realizacji procedury zwrotu/reklamacji,
 2. w sposób automatyczny przez narzędzie Google Analytics.

Cel pozyskiwania danych:

Dane osobowe pozyskiwane są w celu:

 1. obsługi oraz realizacji zamówień dokonanych za pośrednictwem strony internetowej audio-mix.eu,
 2. obsługi oraz realizacji zwrotów i reklamacji,
 3. prowadzenia statystyki serwisu WWW,
 4. obsługi zabezpieczeń serwisu.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych jest firma AUDIO-MIX Szymon Dębowski z siedzibą w 30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 96. Kontakt z administratorem jest możliwy w sposób pisemny, lub poprzez pocztę email audiomix.sc@idsl.pl.

Zakres przetwarzania i udostępniania danych osobowych:

Dane przetwarzane są w zakresie:

 1. realizacji i obsługi zamówień, reklamacji i zwrotów,
 2. prowadzenia statystyki serwisu WWW

Udostępnianie danych:

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup.
 2. dane nie będą udostępnianie żadnym innym (oprócz wymienionych wyżej) podmiotom. osobom trzecim.

Uzyskane dane osobowe przechowywane będą, w celach rozliczeniowych, przez okres maksymalnie 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu). Z końcem okresu przechowywania danych zostaną one usunięte, bądź zanonimizowane. Dane udostępnione w celach analitycznych (dla usługi Google Analytics) będą przechowywane przez okres 14 miesięcy.   

Prawo do wglądu i dokonywania zmian w udostępnionych danych osobowych

Użytkownik serwisu ma prawo do wglądu oraz zmian w udostępnionych danych osobowych. W celu dokonania wglądu lub zmian, prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres email audiomix.sc@idsl.pl.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych w serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją i obsługą zamówień, zwrotów i reklamacji.  W przypadku nie podania danych osobowych usługodawca nie będzie mógł zrealizować wymienionych celów.

Zbieranie anonimowych danych przez usługę Google Analytics odbywa się w sposób automatyczny, jednak może zostać wyłączone przez użytkownika w ustawieniach plików cookie i prywatności (odznaczając opcję zgody dla plików cookie podmiotów trzecich).

Można tego dokonać również poprzez włączenie w przeglądarce internetowej opcji „bez śledzenia”, w przypadku przeglądarki Google Chrome można to zrobić w następujący sposób:

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej -> Ustawienia.
 3. U dołu strony kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji „Prywatność” zaznacz lub odznacz Wysyłaj żądanie „Bez śledzenia” podczas przeglądania.

 

Dla przeglądarki Mozilla Firefox:

 1. Naciśnij przycisk menu i wybierz Opcje.
 2. Wybierz panel Prywatność i bezpieczeństwo.
 3. Znajdź sekcję Ochrona przed śledzeniem.
 4. Poniżej Informuj witryny o preferencjach względem śledzenia (wysyłanie nagłówka „Do Not Track”): wybierz opcję Zawsze.
 5. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Można także skorzystać z dodatku do przeglądarki, który blokuje śledzenie przez Google Analytics. Dodatek jest dostępny na stronie internetowej https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Wygodnym sposobem jest również korzystanie z rozszerzeń do przeglądarek, które zapewniają anonimowość. Jako przykład można wymienić narzędzie Ghostery dostępne tutaj. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Pliki cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze lokalnym.

Wykorzystujemy cookies w celu:

 1. usprawnienia funkcjonowania naszej strony,
 2. zapamiętywanie preferencji użytkowników,
 3. poprawienia szybkości i bezpieczeństwa strony,
 4. przechowywanie informacji z e-sklepu,
 5. analizy ruchu sieciowego.

Nie używamy cookies do:

 1. zbierania żadnych wrażliwych danych,
 2. przekazywania danych do sieci reklamowych,
 3. przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim

Pozwolenie na korzystanie z plików cookies

Jeżeli ustawienia Twojej przeglądarki internetowej pozwalają na akceptację plików cookies z tej strony, uznajemy że akceptujesz używanie przez nas cookies. Jeżeli życzysz sobie usunąć pliki cookies i zaprzestać ich używania w możesz to zrobić korzystając z poniższych instrukcji. Pliki cookies podmiotów trzecich (Google, Facebook) mogą zostać wyłączone w ustawieniach.

Pliki cookie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak nie zalecamy wyłączania plików cookie z domeny www.audio-mix.eu, gdyż strona straci wtedy na funkcjonalności. Sposób zarządzania plikami cookies oraz ich usunięcia, dla przeglądarki Google Chrome można znaleźć tutaj. W przypadku przeglądarki internetowej Mozilla Firefox tutaj. Więcej informacji na temat plików cookies i możliwości manipulacji nimi.

Rodzaje plików cookies, z jakich korzystamy:

 1. Cookies stałe (persistent cookies) – ten rodzaj cookies jest przechowywany w przeglądarce Twojego urządzenia i wykorzystywany zawsze, gdy odwiedzasz nasz Serwis. Tego rodzaju „ciasteczka” pozwalają zapamiętać preferencje użytkowników.
 2. Cookies tymczasowe (session cookies) – cookies tymczasowe pozostają w archiwum cookies
  w Twojej przeglądarce do czasu, gdy nie opuścisz naszego Serwisu.
 3. Pliki cookie dostarczane przez podmioty trzecie – Google oraz Facebook.